woensdag 18 mei 2011

2 THE NORTH

Vandaag hebben we een grensverleggende primeur: onze website en blog in het Engels. Ondanks het feit dat Zweeds misschien meer voor de hand had gelegen, hebben we bewust voor de Engelse taal gekozen omdat we daarmee een - in potentie - veel groter lezerspubliek kunnen bereiken. En met een toekomst voor ogen waarin onze schrijfactiviteiten voor een groot deel van het brood op de plank moeten zorgen, is een groot aantal lezers een absolute vereiste.

Gaan we dan stoppen met onze Nederlandstalige blog?
- Nee, daar gaan we onveranderd mee door.

Wordt de Engelse blog een kopie van de Nederlandse versie?
- Nee, de basis is gelijk, maar er zal minder frequent worden gepost.

Vooralsnog zien we dit anderstalige avontuur als een interessant experiment. Maar we hopen natuurlijk dat het ons gaat lukken om op termijn zoveel engelstalige bezoekers op onze nieuwe blog te krijgen, dat het continueren daarvan gerechtvaardigd is. De tijd zal het leren ...

Dan rest ons nu niets anders dan jullie uit te nodigen om een kijkje te nemen op