donderdag 5 mei 2011

Poll nummer drie

Hier volgt de definitieve uitslag van lezerspoll nummer drie.

Op de vraag 'emigreren naar?' was de respons als volgt: de Tropen 3%, midden Europa 3%, het Hoge Noorden 88% en anders 6%. Ten opzichte van de vorige poll nam het aantal respondenten met ruim 20% toe. Het is mooi dat we wat dat betreft wederom een flinke toename zien. Maar ondanks het feit dat een totaal van 68 respondenten niet onaardig is, zijn we er nog lang niet. Vandaar wederom onze oproep om aan de lezerspoll mee te doen. We want your votes!

Verder wekt het natuurlijk geen verbazing dat het grootste deel van de respondenten voor het Hoge Noorden kiest. Daar komt onze berichtgeving immers vandaan en dat is één van de redenen waarom zij en alle andere lezers regelmatig onze website bezoeken.