zaterdag 21 mei 2011

Steun Naar de Noorderzon

De afgelopen tijd zijn we hard bezig geweest met het leggen van de basis voor de voortzetting van onze reis naar een ander leven. Voorbeelden daarvan zijn het nieuwe jasje - en een deels aangepaste inhoud - van déze website en het opzetten van een Engelstalige blog, welke onlangs onder de naam 2 the North in de lucht ging. Daarnaast zijn we nu - eindelijk, want het heeft door omstandigheden lang op zich laten wachten - gestart met de voorbereidingen voor het schrijven van een tweetal vervolgen op onze boeken 'Naar de Noorderzon' en 'In het Hoge Noorden'. Voorzichtigheidshalve gaan we er van uit dat we deze in de loop van 2012 zullen kunnen publiceren. Als het eerder wordt, dan is dat meegenomen.

Om onze reis te kunnen voortzetten, is de steun van onze lezers onontbeerlijk en daarom doen we hierbij een beroep op jullie om ons - waar mogelijk - te helpen.

Om te beginnen kan dat door het kopen van de door ons geschreven boeken. Dit kan via de links op de pagina Boekwinkel op deze website, maar natuurlijk ook via de reguliere (internet)boekhandel.

Daarnaast kan dat door het aanbevelen van onze blog en boeken bij mogelijke andere geinteresseerden. Nieuwe lezers zijn van harte welkom en mond-tot-mondreclame is een prima manier om deze te vinden.

Bij voorbaat ontzettend bedankt voor jullie steun. Deze wordt enorm gewaardeerd!