donderdag 9 juni 2011

Dieventuig

De laatste tijd wordt de rust en vrede welke normaal in deze contreien heerst, ruw verstoord door gajes dat het verschil tussen het mijn en dijn niet schijnt te kennen. Meerdere inbraken, waarvan enkele hier dicht in de buurt, en verdacht rondrijdende auto's - alsof ze op verkenning uit zijn - houden de gemoederen behoorlijk bezig. En helaas is er niks leuks aan de activiteiten van het dieventuig dat als een ware plaag in het rond waart.

De inbrekers hebben het met name voorzien op vakantiehuizen die wat meer afgelegen liggen. Daar is de kans dat ze gezien of gestoord worden namelijk het kleinst. Maar ook permanent bewoonde huizen en vakantiehuizen die meer in de bewoonde wereld liggen, zijn - getuige de berichten over inbraken en verdachte activiteiten - niet veilig.

Het is allemaal erg naar. Dat je je bijna zorgen maakt wanneer je van huis weg bent en dat je elke voorbij rijdende auto die je niet kent met argusogen bekijkt. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die daadwerkelijk het slachtoffer van het dieventuig zijn geworden. Maar ja, het is vervelend genoeg niet anders. Voorlopig leven we noodgedwongen in verhoogde staat van waakzaamheid.