vrijdag 3 juni 2011

Zwaluwen

Terwijl we op de veranda van onze lunch zitten te genieten, zien we ineens een opmerkelijk groot aantal huiszwaluwen het luchtruim boven ons erf onveilig maken. Enkele van hen vliegen op de voor deze vogelsoort kenmerkende manier in het rond, maar het grootste deel van de zwaluwen lijkt de vliegkunst maar nauwelijks te beheersen. Ze maken de vreemdste capriolen en sluiten deze vervolgens steeds met iets wat nog het beste op een noodlanding lijkt af.

Dan valt het kwartje. De huiszwaluwen hebben zojuist hun eerste kroost het nest uit gewerkt en zijn bezig met de eerste vlieglessen. Het is een prachtig schouwspel dat pas een dik half uur later wordt afgesloten, wanneer het laatste jong - na eerst enkele gemiste aanvliegpogingen - weer veilig op het nest onder de dakrand van de schuur is geland. Even teruglezen op onze blog leert ons later dat het op een dag na vijf weken geleden is, dat de eerste huiszwaluw hier op Lilla Laggåsen arriveerde.

De rust is nog maar nauwelijks teruggekeerd, wanneer we enkele donkere sikkelvormige silhouetten door de lucht zien schieten. Wat een timing! Precies op de dag dat het eerste nest van de huiszwaluwen uitvliegt, komen ook hun verre verwanten de gierzwaluwen - met de gebruikelijke vertraging van ongeveer een maand - terug op hun vaste broedplaats. Enkele verkenningsvluchten later hebben ook zij hun vaste plek onder het schuurdak weer gevonden en kunnen ze beginnen met het voortbrengen van hun twee of drie broedsels voor dit jaar.