maandag 17 augustus 2015

Europese erfrechtverklaring

Een van de grote voordelen die de invoering van de Europese erfrechtverordening met zich meebrengt, is het feit dat nalatenschappen met internationale aspecten door het invoeren van een zogeheten Europese erfrechtverklaring wat het opstellen van de boedelbeschrijving en verklaring van erfrecht betreft voortaan in één land kunnen worden afgehandeld. Alle EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben zich er namelijk toe verbonden om een in een andere deelnemende EU-lidstaat opgestelde Europese erfrechtverklaring te accepteren als basis voor het naar de erfgenamen omregistreren van bijvoorbeeld bankrekeningen en onroerend goed.
 
Het bovenstaande is voor bijvoorbeeld Nederlanders die in Nederland woonachtig zijn en een vakantiehuis in Zweden bezitten bijzonder goed nieuws. Voorheen was het namelijk niet mogelijk om een tweede woning in Zweden op basis van een Nederlandse verklaring van erfrecht in eigendom over te laten gaan naar degene die dat onroerend goed had geërfd. Daarvoor was een kostbare en tijdrovende procedure nodig waarbij een speciale daarvoor door de rechtbank aangestelde persoon voor het Zweedse deel van de boedel het werk van de Nederlandse notaris op basis van de Zweedse regels nog eens overdeed, iets dat gezien de verschillen tussen het Zweedse en het Nederlandse erfrecht niet altijd even soepel verliep. Pas daarna konden de erfgenamen vrijelijk over het onroerend goed beschikken.
 
Ondanks dit goede nieuws is het even afwachten hoe de betrokken Zweedse instanties met de invoering van de Europese erfrechtverklaring zullen omgaan. Op dit moment wordt op hun websites namelijk nog verwezen naar de oude procedure en dat getuigd in elk geval niet van enthousiasme en voortvarendheid. We zullen jullie op de hoogte houden...
 
De Europese erfrechtverordening - en dus ook de Europese erfrechtverklaring - is van toepassing op nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor het lezen van onze blog.

Je kunt hier een reactie achterlaten. Alles reacties zullen worden gelezen en, indien nodig, beantwoord. We stellen het op prijs als je je naam achterlaat, per slot van rekening zijn ook wij niet 'anoniem'. Reclame en off-topic reacties zullen niet worden geplaatst. Gebruik voor persoonlijke berichten het e-mailadres op de contactpagina.

Je reactie verschijnt niet direct op de blog. Deze wordt pas geplaatst nadat wij deze hebben gelezen.

Nogmaals bedankt en... vergeet niet van elke dag te genieten!