maandag 17 augustus 2015

Europese erfrechtverordening

Vandaag wordt in alle EU-lidstaten - met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk de zogeheten Europese erfrechtverordening van kracht. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 overlijden en is bedoeld om de vererving en afwikkeling van nalatenschappen met internationale aspecten eenvoudiger te maken.
 
Door deze verordening is voortaan het erfrecht van toepassing van het land waar iemand zijn woon- en verblijfplaats heeft op het moment dat hij overlijdt. Het is ook mogelijk om voor het erfrecht van het nationaliteitsland te kiezen, maar dat moet dan wel expliciet in een testament worden vastgelegd. Omdat het erfrecht - dat onder andere bepaald wie er erft in het geval dat er geen testament is - alsmede de manier waarop nalatenschappen worden afgewikkeld van land tot land soms behoorlijk verschillen, is het voor emigranten aan te bevelen om zich hier door een deskundige goed over te laten voorlichten en uitgaande van hun persoonlijke situatie en wensen alsmede de verschillen tussen het erfrecht van hun woonland en hun nationaliteitsland bewuste keuzes te maken en deze in een testament vast te leggen.
 
Voor in Zweden woonachtige Nederlanders betekent de invoering van de Europese erfrechtverordening dat - tenzij ze in een testament voor toepassing van het Nederlandse erfrecht kiezen - bij hun overlijden het Zweedse erfrecht op hun nalatenschap van toepassing zal zijn.

Een ander gevolg van het van kracht worden van de Europese erfrechtverordening is dat nalatenschappen met internationale aspecten door het invoeren van een zogeheten Europese erfrechtverklaring wat het opstellen van de boedelbeschrijving en verklaring van erfrecht betreft voortaan in één land kunnen worden afgehandeld, hierover in een volgende post meer.
 
De Europese erfrechtverordening heeft overigens alleen gevolgen voor het op nalatenschappen van toepassing zijnde erfrecht en NIET op het op de verkrijging daarvan van toepassing zijnde belastingrecht. Aan waar en hoeveel erfbelasting er moet worden betaald, verandert de verordening dus niets.
 

1 opmerking:

Bedankt voor het lezen van onze blog.

Je kunt hier een reactie achterlaten. Alles reacties zullen worden gelezen en, indien nodig, beantwoord. We stellen het op prijs als je je naam achterlaat, per slot van rekening zijn ook wij niet 'anoniem'. Reclame en off-topic reacties zullen niet worden geplaatst. Gebruik voor persoonlijke berichten het e-mailadres op de contactpagina.

Je reactie verschijnt niet direct op de blog. Deze wordt pas geplaatst nadat wij deze hebben gelezen.

Nogmaals bedankt en... vergeet niet van elke dag te genieten!